CHLOROWANIE WODY

19.04.2022

ZGKiM UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH OD 19.04. DO 25.04.2022 BĘDZIE CHLOROWANA WODA NA NASTĘPUJĄCYCH SUW: 1. PŁOTY 2. BĄDKOWO 3. DĄBIE ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY.

czytaj dalej...

Zawiadomienie o zmianie stawki za odbiór odpadów...

17.03.2022

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają stawki za odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie odbieranych. Wprowadzone zmiany są podyktowane stale rosnącymi kosztami zakupu paliwa co ma istotny wpływ na koszty odbioru odpadów i transport na składowisko w Słajsinie.

 

Z dniem 1.04.2022r. opłaty te wynosić będą:

 

ODBIÓR ODPADÓW

zmieszane

selektywnie odebrane

pojemnik 120l lub worek

24,00 zł brutto

24,00 zł brutto

pojemnik 240l lub worek

48,00 zł brutto

48,00 zł brutto

pojemnik 360l

72,00 zł brutto

72,00 zł brutto

pojemnik 1100l

220,00 zł brutto

220,00 zł brutto

 


czytaj dalej...

Oferta sprzedaży

28.01.2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI OPEL VIVARO 1.9.CDTI E 2.7T WERSJA L1H1
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki OPEL VIVARO 1.9.CDTI E 2.7T wersja L1H1.
Dane pojazdu:
Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód ciężarowy marki OPEL VIVARO 1.9.CDTI E 2.7T wersja L1H1
Rodzaj pojazdu:  samochód ciężarowy do 3.5t
Rok produkcji:  2004
Pojemność / Moc silnika:  1870 ccm / 74kW(101KM)
Przebieg silnika:  377.946km
Pojazd niesprawny.
Cena:   3.000,00 + Vat
 
Oferty prosimy kierować pisemnie, w zamkniętych kopertach na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, ul.Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty z dopiskiem na kopercie:"Oferta na kupno samochodu ciężarowego marki OPEL VIVARO 1.9.CDTI E 2.7T."
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.02.2022 r DO GODZINY 10:00.
 
 
 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - BECZKOWOZU MARKI STAR 1142 12.0t
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego - beczkowozu marki STAR 1142 12.0T.
Dane techniczne pojazdu:
Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód ciężarowy - beczkowóz marki STAR 1142 12.0T
Rodzaj pojazdu:  samochód ciężarowy - beczkowóz
Rok produkcji:  2000
Pojemność / Moc silnika:  6842 ccm / 110kW(101KM)
Pojazd niesprawny.
Cena:   6.700,00 + Vat
 
Oferty prosimy kierować pisemnie, w zamkniętych kopertach na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, ul.Wojska Polskiego 14, 72-310 Płoty z dopiskiem na kopercie:"Oferta na kupno samochodu ciężarowego-beczkowozu marki STAR 1142 12.0T.."
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.02.2022 r DO GODZINY 10:00.

 


czytaj dalej...

SUW WICIMICE

25.11.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PŁOTACH UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ  DO DNIA 15.XII.2021 NA SUW W  WICIMICACH W ODPOWIEDNIEJ DAWCE BĘDZIE PROFILAKTYCZNIE CHLOROWANA  WODA SYSTEMEM KROPELKOWYM. ZA WSZYSTKIE NIEDOGODNOŚCI Z TYM ZWIĄZANE BARDZO...

czytaj dalej...

SUW BĄDKOWO

09.11.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PŁOTACH UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ DO DNIA 15.XII.2021 NA SUW W  BĄDKOWIE W ODPOWIEDNIEJ DAWCE BĘDZIE PROFILAKTYCZNIE CHLOROWANA  WODA SYSTEMEM KROPELKOWYM. ZA WSZYSTKIE NIEDOGODNOŚCI Z TYM ZWIĄZANE BARDZO PRZEPRASZAMY I...

czytaj dalej...

OD 1.09.2021 - RODZAJE I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WODĘ I...

02.09.2021

DECYZJA NR SZ.RZT.70.112.2021.AB PGWWP DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach obowiązująca na...


czytaj dalej...

Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami

16.12.2020

Zawiadomienie O zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021roku           Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz....

czytaj dalej...