Wywóz nieczystości płynnych

23.11.2022

Wywóz nieczystości płynnych przeprowadzany jest na bieżąco na wcześniejsze zlecenie Klienta.

 

Wywóz 1 m3 nieczystości płynnych samochodem ascenizacyjnym wraz z dowozem i przyjęciem ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Płotach wynosi:

I. Dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą:

1.Z terenu miasta i spoza terenu miasta

55,56 zł/m3 + VAT 8%      c.brutto 60,00 zł/m3

II. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

1. Dotyczy terenu miejskiego 51,00 zł/m3 + VAT 8% c.brutto 55,08zł/m3

2. Dotyczy terenu wiejskiego 53,00 zł/m3+ VAT 8%  c.brutto 57,24 zł/m3

 

 


czytaj dalej...

Zawiadomienie o zmianie stawki za odbiór odpadów...

17.03.2022

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają stawki za odbiór odpadów zmieszanych oraz selektywnie odbieranych. Wprowadzone zmiany są podyktowane stale rosnącymi kosztami zakupu paliwa co ma istotny wpływ na koszty odbioru odpadów i transport na składowisko w Słajsinie.

 

Z dniem 1.04.2022r. opłaty te wynosić będą:

 

ODBIÓR ODPADÓW

zmieszane

selektywnie odebrane

pojemnik 120l lub worek

24,00 zł brutto

24,00 zł brutto

pojemnik 240l lub worek

48,00 zł brutto

48,00 zł brutto

pojemnik 360l

72,00 zł brutto

72,00 zł brutto

pojemnik 1100l

220,00 zł brutto

220,00 zł brutto

 


czytaj dalej...

OD 1.09.2021 - RODZAJE I WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WODĘ I...

02.09.2021

DECYZJA NR SZ.RZT.70.112.2021.AB PGWWP DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach obowiązująca na...


czytaj dalej...

Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami

16.12.2020

Zawiadomienie O zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021roku           Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz....

czytaj dalej...

PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY

27.03.2020

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ COVID-19 A TYM SAMYM O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  ZARÓWNO ODBIORCÓW USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW  I KANALIZACJI  - UPRZEJMIE SIĘ PROSI O PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY...


czytaj dalej...

Informacja o zmianie konta

23.03.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach, informuje, że od dnia 27.01.2020 r.  nastąpiła zmiana konta bankowego. Wszelkie należności dotyczącxe ZGKiM należy wpłacać na nowy nr konta: BS w Wolinie O/Płoty ul. Grunwaldzka 42 9393 1023 3900 0563 2000...


czytaj dalej...

E-FAKTURA już dostępna

02.11.2016

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach uprzejmie informuje o możliwości wysyłania faktur drogą elektroniczną. Aby otrzymywać faktury w wersji elektronicznej prosimy o wyrażenie zgody, podanie adresu e-mail na który będą wysyłane faktury i wysłanie...


czytaj dalej...

Zgłaszanie stanu wodomierzy

02.11.2016

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania stanu wodomierzy poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie. Formularz dostępny jest tutaj: ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZY


czytaj dalej...