Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia wolnej powierzchni reklamowej na ścianach budynków komunalnych.

Bliższych informacji uzyskać można w biurze zakładu lub telefonicznie 91 38 51 422.