ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PŁOTACH ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

 

 • produkcja, uzdatnianie, przesył i sprzedaż wody
 • odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
 • wywóz osadów
 • eksploatacja oczyszczalni i miejskiej sieci kanalizacyjnej
 • zarządzanie nieruchomościami
 • wywóz nieczystości płynnych
 • wywóz odpadów komunalnych
 • oczyszczanie ulic, placów i chodników
 • odśnieżanie ulic, placów i chodników
 • utrzymanie i konserwacja zieleni miejskich
 • cięcie żywopłotów
 • koszenie terenów zielonych
 • eksploatacja Stadionu Miejskiego i "białego Orlika"
 • przeglądy okresowe instalacji gazowych
 • budowa przyłącza wod-kan
 • udrożnienie i czyszczenie kanalizacji samochodem "WUKO"
 • profilowanie dróg równiarką drogową
 • prace zduńskie
 • roboty stolarskie, elektryczne, hydrauliczne i gazowe
 • układanie kostki polbruk

 

Szczególowe informacje dostępne pod nr telefonu:

+48 (91) 38 51 421