Wywóz nieczystości płynnych przeprowadzany jest na bieżąco na wcześniejsze zlecenie Klienta.

 

Wywóz 1 m3 nieczystości płynnych samochodem ascenizacyjnym wraz z dowozem i przyjęciem ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Płotach wynosi:

 

1. Wywóz 1m3 nieczystości płynnych - 28,00 zł NETTO + VAT

2. Za wykonanie usługi po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy -

40,00 zł/m3 +VAT

3. 3,60 zł NETTO+ VAT za każdy przejechany kilometr do klienta

 

 

Usługę można zamawiać pod nr tel.:

91 38 51 424