Wywóz nieczystości płynnych przeprowadzany jest na bieżąco na wcześniejsze zlecenie Klienta.

 

Wywóz 1 m3 nieczystości płynnych samochodem ascenizacyjnym wraz z dowozem przyjęciem ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Płotach wynosi:

I. Dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą:

1.Z terenu miasta i spoza terenu miasta

55,56 zł/m3 + VAT 8%      c.brutto  60,00 zł/m3

II. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

1. Dotyczy terenu miejskiego 51,00 zł/m3 + VAT 8% c.brutto 55,08 zł/m3

2. Dotyczy terenu wiejskiego 53,00 zł/m3+ VAT 8%  c.brutto 57,24 zł/m3

 

Wywóz nieczystości płynnych

 

Usługę można zamawiać pod nr tel.:

91 38 51 424