Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach powstał z dniem 01.04.1991 r. (Uchwała Nr XX/21/91 Zarządu Gminy i Miasta w Płotach z dnia 28.03.1991 r.) z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach (Uchwała Nr XI/64/91 Rady Gminy i Miasta w Płotach z dnia 27.03.1991 r.)

ZGKiM w Płotach tworzą 3 Oddziały:

- ZARZĄD - Administracja

- OBK - Oddział Budynków Komunalnych

- OUC - Oddział Utrzymania Czystości

- OWiK - Oddział Wodociągów i Kanalizacji

    W Zakładzie zatrudnionych na stałe jest 35 osób. Każdego roku Zakład prowadzi roboty publiczne, organizuje staże i praktyki zawodowe, oraz prace społeczno-użyteczne. W ubiegłym roku w ramach robót publicznych i staży skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnionych było 10 osób. Na pracach społeczno-użytecznych pracowało 40 osób. Ogółem w ubiegłym roku  w tut. zakładzie zatrudnionych było 70 osób.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ COVID-19
A TYM SAMYM O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  ZARÓWNO ODBIORCÓW USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI  - UPRZEJMIE SIĘ PROSI O PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY POCZĄWSZY OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA:

POCZTĄ E-MAILOWĄ: owik@zgkim.ploty.pl, 

TELEFONICZNIE LUB SMS: tel.  605 280 249, 

TELEFONICZNIE: 91 38 51 429 z możliwością nagrania się na sekretarkę.

DZIĘKUJEMY. 

===============================================

Szanowni Państwo!

W związku z drastycznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnim okresie czasu oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników Zakładu jak również w celu zapewnienia ciągłości naszych usług tj. dostawy wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, usuwaniu awarii Zakład ogranicza kontakt z klientami do formy elektronicznej, telefonicznej i listowej.

W sprawach wymagających pilnej interwencji i niezwłocznej konieczności załatwienia sprawy, zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie lub przez pracownika Zakładu w okienku podawczym na parterze budynku ul. Wojska Polskiego 14.

W przypadku osobistego załatwiania sprawy w budynku Zakładu obowiązuje nakaz boszenia maseczek, dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

Osoby bez maseczek ochronnych, z objawami przeziębienia oraz z temperaturą powyżej 37,50C nie będą obsługiwane.  

Niniejsze ograniczenia osobistego załatwiania spraw wprowadzamy od 14 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do odwołania

 

Dane kontaktowe:

e-mail: sekretariat@zgkim.ploty.pl

e-mail: owik@zgkim.ploty.pl

tel. 91 38 51 421 sekretariat

tel. 91 38 51 422 OBK

tel. 91 38 51 424 baza OUC

tel. 91 38 51 429 OWiK

Z poważaniem Dyrektor Zakładu

 

Stanisław Wojsznis