Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach powstał z dniem 01.04.1991 r. (Uchwała Nr XX/21/91 Zarządu Gminy i Miasta w Płotach z dnia 28.03.1991 r.) z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach (Uchwała Nr XI/64/91 Rady Gminy i Miasta w Płotach z dnia 27.03.1991 r.)

ZGKiM w Płotach tworzą 3 Oddziały:

- ZARZĄD - Administracja

- OBK - Oddział Budynków Komunalnych

- OUC - Oddział Utrzymania Czystości

- OWiK - Oddział Wodociągów i Kanalizacji

    W Zakładzie zatrudnionych na stałe jest 35 osób. Każdego roku Zakład prowadzi roboty publiczne, organizuje staże i praktyki zawodowe, oraz prace społeczno-użyteczne. W ubiegłym roku w ramach robót publicznych i staży skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnionych było 10 osób. Na pracach społeczno-użytecznych pracowało 40 osób. Ogółem w ubiegłym roku  w tut. zakładzie zatrudnionych było 70 osób.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

===============================================