Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji pracownik wnikliwie analizuje możliwości finansowe dłużnika, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą podjąć starania uzyskania pomocy w formach opisanych poniżej.

 

FORMY POMOCY UDZIELANEJ NAJEMCOM LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ.

 

  • Rozłożenie zaległości na raty. Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od etapu prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do ZGKiM z prośbą o rozłożenie zaległości (w opłatach z tytułu najmu lokalu oraz opłatach niezależnych od wynajmującego) na miesięczne raty. Wysokość oraz ilość rat dłużnik proponuje we wniosku, który składa w sekretariacie zakładu.
  • Przesunięcie terminu płatności. Każdy lokator może w uzasadnionych przypadkach złożyć wniosek o przesuniecie terminu dokonywania opłat z tytułu najmu lokalu oraz opłat niezależnych od wynajmującego (media). Termin płatności proponuje we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI  NA RATY

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI