Prace konserwacyjno - remontowe mają na celu utrzymanie nieruchomości wspólnej (budynku), instalacji oraz urządzeń technicznych stanowiące współwłasność w stałej sprawności użytkowej, usuwanie uszkodzeń i usterek technicznych nieruchomości, który obejmuje miedzy innymi:

 

 • wymiana i naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych i gniazd w pomieszczeniach wspólnego użytku i na klatkach schodowych, wykonanie oświetlenia numeru administracyjnego,
 • wymiana częściowa instalacji elektrycznej, oraz wymiana zabezpieczeń głównych i licznikowych,
 • wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn ich powstania,
 • usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku,
 • naprawa i konserwacja instalacji domofonowej i internetowej, w zakresie umożliwiającym jej sprawne funkcjonowanie, bez wymiany słuchawek domofonowych i gniazd internetowych,
 • naprawa i konserwacja instalacji telewizyjnej, w zakresie umożliwiającym odbiór istniejących programów TV,
 • utrzymanie w sprawności instalacji wodociągowej od wodomierza głównegodo trójnika zasilajacego instalację wenętrzną właściciela, łącznie z pralniami i innymi wspólnymi ujęciami wody,
 • utrzymanie drożności pionów i poziomów kanalizacyjnych stanowiących współwłasność,
 • naprawianie automatów i rur wywietrznikowych zamontowanych w pionach kanalizacyjnych,
 • usuwanie przecieków na pionach i poziomach kanalizacyjnych, łącznie z ich częściową wymianą,
 • czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i naprawa pokryw,
 • zlecenie wykonania rocznych przeglądów oraz opinii kominiarskich, a także ustawowe czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • zlecenie usunięcia niedrożności lub innych usterek w przewodach kominowych i wentylacyjnych, na zgłoszenie właściciela lokalu lub wynikające z przeglądów kominiarskich,
 • wymiana drzwiczek kominowych, montaż siatek ochronnych przed ptakami na kominach, itp.
 • uzupełnienie spoinowania zewnętrznego, względnie uzupełnienie tynku na kominach,
 • przemurowanie kominów
 • miejscowa likwidacja przecieków dachu papowego poprzez przecięcie pęcherzy i wstawienie łat,
 • likwidacja przecieków dachu dachówkowego,
 • naprawa drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, daszków, gzymsów, pasów pod rynnowych, parapetów zewnętrznych i innych występujących na elewacji i dachu,
 • wymiana wyłazów dachowych, elementów drabin, klamer oraz ław kominiarskich,
 • uzupełnienie ubytku tynku, oznakowanie budynku z numerem administracyjnym,
 • naprawa stolarki okiennej, drzwiowej i schodów drewnianych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy, wózkarnie, suszarnie, pralnie, oraz inne pomieszczenia wspólne) szklenie uzupełniające, oraz wymiana samozamykaczy, klamek, zamków, wkładek patentowych i kłódek, z jednorazowym dorabianiem kluczy dla wszystkich właścicieli,
 • naprawa uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
 • naprawa ławek, chodników, ogrodzeń, bram, furtek wejściowych na posesję,
 • utrzymanie terenów zielonych,
 • usuwanie śniegu, sopli lodu, nawisów śnieżnych, odmrażanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, zabezpieczanie budynku przed mrozami,
 • montaż tablic ogłoszeniowych, skrzynek pocztowych, wywieszanie flag państwowych, itp.