DECYZJA NR SZ.RZT.70.112.2021.AB

PGWWP DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach obowiązująca na terenie gminy Płoty na okres 3 lat.

 

OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO 31 SIERPNIA 2022 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH  DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,42

3,69

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,00 3,24
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    5,81 6,27

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

6,89

 

 

 

 

 

7,44

 

 

 

 

 

2,81

 

 

 

 

 

3,03


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 31 SIERPNIA 2023 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 13 DO DO 24 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,48

3,76

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,03 3,27
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    5,88 6,35
 

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĘCY 

P.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

7,01

 

 

 

 

 

7,57

 

 

 

 

 

2,85

 

 

 

 

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 WRZEŚNIA 2023 ROKU DO 31 SIERPNIA 2024 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,54

3,82

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,14 3,39
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    6,09 6,58

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

7,18

 

 

 

 

 

7,75

 

 

 

 

 

2,95

 

 

 

 

 

3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================================================================================

 

Zarządzenie Nr 05/10/2015

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

z dnia 01.10.2015 roku

w sprawie: opłat za odbiór nieczystości płynnych od obcych dostawców (tj. dla dostawców nie korzystających z usług z tyt. sprzedaży wody)

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997, Nr 9, poz. 43 ze zm.; Dz.U. z 1997 Nr 106, poz. 121, poz. 770 z 1998 nr 106 poz. 668 z 2002 , nr 113, poz. 984 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.05.1991 roku w sprawie Zakładów Budżetowych (Dz. U. z 1991, Nr 42, poz. 183)

§ 1

Ustalam następującą stawkę za odbiór nieczystości płynnych:

10,00 zł + VAT

za odbiór 1 m3 nieczystości płynnych dowiezionych spoza Gminy Płoty pojazdem dostawcy i przyjętych przez oczyszczalnię ścieków w Płotach.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego czynię Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji

§ 3

zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 roku.

Dyrektor

mgr inż. Stanisław Wojsznis

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POZOSTAŁE OPŁATY ZA WYKONANE USŁUGI:
(CENY BRUTTO)

 

 

Demontaż wodomierza spowodowany windykacją należności - 55zł

Montaż i plombowanie wodomierza - 55zł

Łącznie demontaż i ponowny montaż wodomierza głównego dla windykacji należności - 110zł


Demontaż wodomierza na zlecenie klienta - 55zł

Montaż i plombowanie wodomierza - 55zł

Łącznie demontaż i montaż wodomierza głównego - 110zł


Pobór wody z hydrantu na zlecenie klienta - 3,69 zł/m3