ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PŁOTACH UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 05 WRZEŚNIA 2023 ROKU BĘDZIE USUWANA  AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. nOWOGARDZKIEJ W PŁOTACH. W ZWIĄZKU Z TYM MOŻE WYSTĄPIĆ POTRZEBA ZAMKNIĘCIA DOSTAWY WODY DLA CZĘŚCI ODBIORCÓW. LICZYMY NA PAŃSTWA ZROZUMIENIE.

 

==========================================================

DECYZJA NR SZ.RZT.70.112.2021.AB

PGWWP DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach obowiązująca na terenie gminy Płoty na okres 3 lat.

 

OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO 31 SIERPNIA 2022 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH  DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,42

3,69

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,00 3,24
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    5,81 6,27

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

6,89

 

 

 

 

 

7,44

 

 

 

 

 

2,81

 

 

 

 

 

3,03


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU DO 31 SIERPNIA 2023 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 13 DO DO 24 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,48

3,76

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,03 3,27
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    5,88 6,35
 

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĘCY 

P.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

7,01

 

 

 

 

 

7,57

 

 

 

 

 

2,85

 

 

 

 

 

3,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 WRZEŚNIA 2023 ROKU DO 31 SIERPNIA 2024 ROKU

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ABONAMENTOWYCH DOTYCZĄCA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA WODY

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

3,54

3,82

 

 

2.

 

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody i ścieków)     3,14 3,39
3.

Grupa 2

-abonament (odbiorcy posiadający infrastrukturę wody)

    6,09 6,58

WYSOKOŚĆ CEN ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW  W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĘCY OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY

.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

CENA  ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

zł/m3

STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ 

zł/odbiorcę/m-c

netto

brutto

netto brutto

0

1

2

3

   

1.

Grupa 1

-odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych

-odbiorcy usług oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowych

 

 

 

 

 

7,18

 

 

 

 

 

7,75

 

 

 

 

 

2,95

 

 

 

 

 

3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================

 

===========================================