SPRAWOZDANIA Z BADAŃ ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO WYPŁYWAJĄCEGO Z OCZYSZCZALNI W PŁOTACH:

12.04.2017

wynik ścieku oczyszczonego nr LB/S/837/2017 - OCZYSZCZALNIA MIEJSKA w PŁOTACH

 

Badania przeprowadzone przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie potwierdzają prawidłową pracę oraz spełnienie wymaganych warunków przez ścieki oczyszczone w zakresie : odczytu , BZT5 , ChZT i zawiesiny ogólnej , określonych w pozwoleniu wodoprawnym z dnia 31.07.2012 roku i tak : 

  • ścieki oczyszczone - klarowne 

                                                  -odczyn 7,5 pH

                                                  -BZT5    5,8 mg / dm3

                                                  -ChZT   38 mg / dm3

                                                  -azot ogólny 32,1 / dm3

                                                  -fosfor ogólny 1 mg / dm3

                                                  -zawiesina ogólna 28 mg / dm3

W oparciu o powyższe badania ścieków wyliczono % redukcji zanieczyszczeń : 

  •           BTZ5    -                              98,92%
  •           ChZT    -                             96,49%
  •           zawiesina ogólna     -         93,19%
  •           fosfor ogólny     -               93,42%
  •          azot ogólny     -                   75,50%