AKTY PRAWNE:

 

1. USTAWA O GOSP. NIERUCH. - ZARZĄDZANIE

2. USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

3. PRAWO BUDOWLANE

4. USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO.