ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PŁOTACH INFORMUJE, IŻ W DNIU 16 CZERWCA 2020 ROKU OD GODZ. 11 DO GODZ. 14 BĘDZIE WSTRZYMANA DOSTAWA WODY DO ODBIORCÓW MIEJSCOWOŚCI PNIEWO Z POWODU WYMIANY NA  POMPY GŁĘBINOWEJ. ZA UTRUDNIENIA Z TYM ZWIĄZANE BARDZO PRZEPRASZAMY.

 

 

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ COVID-19 A TYM SAMYM O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  ZARÓWNO ODBIORCÓW USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI PROSI SIĘ UPRZEJMIE
O PODAWANIE W MIESIĄCU KWIETNIU 2020 ROKU STANÓW WODOMIERZY:

POCZTĄ E-MAILOWĄ (owik@zgkim.ploty.pl),

SMS (tel.  605 280 249),

TELEFONICZNIE  (91 38 51 429 z możliwością nagrania się na sekretarkę).

DZIĘKUJEMY. 

 

ZGŁASZANIE AWARII SIECI

WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ I POZOSTAŁYCH

 pod nr telefonów:

 

+48 (91) 38 51 429   24h 

+48 (91) 38 51 424      7-15

+48 (91) 38 51 421    7-15

+48 605 280 249        24h

 

Przyjmujemy interwencje w sprawach:

  • awarii wodociągowych
  • wystąpienia brudnej wody u odbiorców
  • wystąpienia braków wody
  • zatorów i awarii kanalizacji
  • awarii instalacji elektrycznych*
  • awarii instalacji hydraulicznych*
  • awarii instalacji gazowych*
  • awarii instalacji kominowych*

 

  *  dotyczy budynków komunalnych i budynków zarządzanych przez ZGKiM


 

SPIS TELEFONÓW ALARMOWYCH

 

CENTRUM RATOWNICTWA  112

POGOTOWIE RATUNKOWE  999

STRAŻ POŻARNA  998

POLICJA  997

POGOTOWIE ENERGETYCZNE  991

POGOTOWIE GAZOWE  800 909 909

KOMISARIAT PŁOTY  91 38 57 595