UWAGA OPŁATY ZA PSA

UWAGA

Zgonie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 listopada 2020 roku od 1 stycznia 2021 roku w gminie Płoty nie pobiera się opłaty od posiadania psów.