PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ COVID-19
A TYM SAMYM O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  ZARÓWNO ODBIORCÓW USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI PROSI SIĘ UPRZEJMIE 
O PODAWANIE W MIESIĄCU KWIETNIU 2020 ROKU STANÓW WODOMIERZY:

POCZTĄ E-MAILOWĄ: owik-oczyszczalnia-ploty@wp.pl, 

TELEFONICZNIE LUB SMS: tel.  605 280 249, 

TELEFONICZNIE: 91 38 51 429 z możliwością nagrania się na sekretarkę.

DZIĘKUJEMY.