PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY

Z UWAGI NA PANUJĄCĄ EPIDEMIĘ COVID-19
A TYM SAMYM O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  ZARÓWNO ODBIORCÓW USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ PRACOWNIKÓW ODDZIAŁU WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI  - UPRZEJMIE SIĘ PROSI O PODAWANIE STANÓW WODOMIERZY POCZĄWSZY OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA:

POCZTĄ E-MAILOWĄ: owik@zgkim.ploty.pl

TELEFONICZNIE LUB SMS: tel.  605 280 249, 

TELEFONICZNIE: 91 38 51 429 z możliwością nagrania się na sekretarkę.

DZIĘKUJEMY.