E-FAKTURA już dostępna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach uprzejmie informuje o możliwości wysyłania faktur drogą elektroniczną.

Aby otrzymywać faktury w wersji elektronicznej prosimy o wyrażenie zgody, podanie adresu e-mail na który będą wysyłane faktury i wysłanie poniższego formularza.

Akceptacji można również dokonać na stronie przy zgłaszaniu stanu wodomierzy http://ploty.zakladkomunalny.com/oczyszczalnia/zgaszanie-stanu-wodomierzy

 

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Ulica, Numer domu / lokalu:
Numer klienta /ewidencyjny/:
Telefon kontaktowy:

Wyrażam zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej:
Proszę o wysyłanie faktur na adres e-mail:

Wsóplnie chrońmy nasze środowisko - rezygnujmy z faktury papierowej.....